Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Μαύρα μαντάτα για την οικονομία


thumb
Νέα επιδείνωση της οικονομικής κατάστα­σης κατέγραψε έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώ­ρησε στις 67,5 μονάδες, από 70,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο, διολισθαίνοντας κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του Μαρτίου 2009.
Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη η κατάσταση που υποδηλώνεται από τους επιμέρους δείκτες είναι εκρηκτική, αφού τα στοιχεία καταγράφουν νέα ιστορικά χαμηλά ρεκόρ. Οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας και του νοι­κοκυριού χάνουν αμφότερες πάνω από 10 μονά­δες, ενώ ανάλογη είναι και η μείωση στην πρό­θεση για αποταμίευση. Οι δε προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας υπερτονίζουν την αγωνία των πολιτών σχετικά με τον φόβο απώλειας της εργασίας τους.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η αναμονή για την ευρω­παϊκή Σύνοδο Κορυφής και τις καθοριστικές απο­φάσεις για την ελληνική οικονομία, η παράταση της εκταμίευσης της έκτης δόσης του δανείου και η συνεχής άνοδος της ανεργίας δυναμιτίζουν το ήδη τεταμένο κλίμα.
Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες καταναλωτές παρα­μένουν εξαιρετικά δύσπιστοι και ανασφαλείς για την εξέλιξη της οικονομίας, των οικονομικών του νοικοκυριού τους και την ανεργία.
Στους επιμέρους τομείς, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται οριακά στο Λιανικό Εμπόριο, σημειώνοντας αντίθετα δεινή υποχώρηση στις Κατασκευές.
Στη Βιομηχανία, διευρύνονται οι αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής, αλ­λά και οι εκτιμήσεις για παραγγελίες προς προμη­θευτές, με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα αντί­θετα να καταγράφουν αποκλιμάκωση.
Στις Υπηρεσίες, έντονη είναι η πτώση στις εκτι­μήσεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών, με τις αντίστοιχες για την τρέχουσα πορεία της ζήτη­σης, αλλά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να κινούνται επίσης πτωτικά, αν και ηπιότερα.
Στο Λιανικό Εμπόριο, οι πολύ αρνητικές εκτι­μήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν, ενώ σημαντική είναι η αποκλιμάκωση στον δείκτη εκτιμήσεων για τα αποθέματα.
Στις Κατασκευές, οι εκτιμήσεις για το επίπεδο προγράμματος εργασιών των επιχειρήσεων κατα­γράφουν νέο χαμηλό ρεκόρ, ενώ πτωτικά κινού­νται και οι προβλέψεις για την απασχόληση, υπο­γραμμίζοντας τη δεινή κατάσταση του κλάδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου