Με την εφαρμογή του νέου μνημονίου πρέπει να να θεσπιστούν 8 νέοι νόμοι που θα  προβλέπουν:

* Εργασιακός νόμος για   την άρση της μετενέργειας, κατάργηση της μονιμότητας, πάγωμα της «ωρίμανσης», κατάργηση της υποχρεωτικής διαιτησίας, μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% (επιπλέον 10% για τους νέους εργαζομένους).
* Λουκέτο στα μικρά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και μείωση σε δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης «χαμηλής προτεραιότητας»
* Παρεμβάσεις στην αγορά με νέο νόμο για τον ορισμό των τιμών των αδειών των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, απελευθέρωση 20 επαγγελμάτων και νέες παρεμβάσεις στους δικηγόρους.
* Μεταρρύθμιση των επικουρικών συντάξεων και διεύρυνση του ενιαίου μισθολογίου σε όλους τους φορείς με την ανάκτηση των μισθών που καταβλήθηκαν μετά από την 1 Νοεμβρίου.
* Μείωση των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων κάτω από 15%, των περιθωρίων χονδρικής από 5,3% σε 5%, σταθερού περιθωρίου 30 ευρώ για όλα τα φάρμακα άνω των 200 ευρώ και αύξηση εκπτώσεων για τα φαρμακεία με κύκλο εργασιών άνω των 35.000 ευρώ.
* Κατάργηση της ρύθμισης στις ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και της αναστολής της ποινικής δίωξης και της δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
* Νομοθεσία για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και νόμος για τη βελτίωση του δημοσιονομικού πλαισίου εποπτείας.