Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Moody΄s: Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει Πηγή:www.capital.gr


Η Moody’s Investors Services ανακοινώνει ότι θεωρεί πως η Ελλάδα (C/no outlook) έχει χρεοκοπήσει μετά από την ολοκλήρωση της ανταλλαγής χρέους των 177 δισ. ευρώ που υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία, με ομόλογα που εκδίδονται από την ελληνική κυβέρνηση, τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ και έντοκα γραμμάτια του EFSF.

Όπως τονίζει ο οίκος, τα ομόλογα που υπόκεινται σε διεθνές δίκαιο είναι επιλέξιμα για την ίδια προσφορά (ανταλλαγής χρέους) και η Moody’s αναμένει μια παρόμοια ανταλλαγή χρέους και με αυτούς τους ομολογιούχους, καθώς και με τους κατόχους χρέους κρατικών επιχειρήσεων που εγγυάται το κράτος, στις επόμενες εβδομάδες.«Οι αντίστοιχοι τίτλοι θα ενταχθούν στα στοιχεία μας στατιστικής χρεοκοπιών την ημερομηνία λήξης της προσφοράς, που για τους κατόχους ομολόγων ελληνικού δικαίου ήταν την Πέμπτη 8 Μαρτίου και αυτή για τους κατόχους ομολόγων σε διεθνές δίκαιο αναμένεται να είναι στις 23 Μαρτίου. Η αξιολόγηση των ελληνικών κρατικών ομολόγων παρέμεινε αμετάβλητη στο C.

Η Moody’s αντιλαμβάνεται ότι το 85,8% των κατόχων ομολόγων χρέους που υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή, με τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μετόχων που έχουν απομείνει, να ακολουθούν μετά από την ενεργοποίηση των CACs. Οι όροι της ανταλλαγής περιλαμβάνουν ζημιά για τους επενδυτές τουλάχιστον 70% στην καθαρή παρούσα αξία του υπάρχοντος χρέους.

Σύμφωνα με τους προσδιορισμούς της Moody’s, αυτή η ανταλλαγή είναι «υποχρεωτική και για αυτό αποτελεί χρεοκοπία. Αυτό είναι εξαιτίας του ότι η ανταλλαγή ανέρχεται σε μια πιο περιορισμένη χρηματοοικονομική υποχρέωση σε σχέση με την αρχική, καθώς και στο ότι η ανταλλαγή έχει την επίδραση του να επιτρέψει στην Ελλάδα να αποφύγει πληρωμές στο μέλλον.

Η ανακοίνωση της Moody΄s δεν έχει επιπλοκές στην αξιολόγηση της Ελλάδας η οποία παραμένει C. Η Moody΄s δεν χρησιμοποιεί τον όρο αξιολόγηση ΄Default΄ ή ΄Selective Default΄, αλλά διατηρεί τις αξιολογήσεις των τίτλων σε default που είναι ενδεικτικές του μεγέθους των αναμενόμενων απωλειών για τους επενδυτές.

Η Moody΄s θα επανεξετάσει την αξιολόγηση της Ελλάδας ώστε να αξιολογήσει την επίδραση της ανταλλαγής στη βιωσιμότητα του χρέους μαζί με άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως η εφαρμογή των μέτρων που λήφθηκαν ως προϋπόθεση της βοήθειας που έλαβε καθώς οι αναπτυξιακές προοπτικές.

Η Moody΄s υποβάθμισε την Ελλάδα σε C από Ca στις 2 Μαρτίου μετά την ανακοίνωση των προτάσεων για την ανταλλαγή του χρέους. Η Moody΄s εκτίμησε πως οι αναμενόμενες απώλειες για τους επενδυτές θα ξεπεράσουν το 70% ποσοστό που είναι σύμφωνο με τα κριτήρια για την αξιολόγηση C. Εκείνη τη στιγμή η Moody΄s είχε σημειώσει πως ο κίνδυνος για default, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής, είναι υψηλός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου