Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Νέο κούρεμα βλέπει η JP Morgan


Ένα νέο «κούρεμα» βλέπει για την Ελλάδα η JP Morgan, μετά τις εθνικές εκλογές που ορίζονται για τον Φεβρουάριο του 2012. Ο διεθνής οίκος έστειλε σημείωμα στους πελάτες του, στο οποίο επισημαίνει ότι εάν η Ελλάδα αθετήσει μονομερώς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το δάνειο των...
110 δισ. ευρώ, από το οποίο έχει ήδη λάβει τα 65 δισ. ευρώ, μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την αλληλεγγύη που απορρέει από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Σημειώνεται ότι αυτό θα μπορούσε να ασκήσει μεγάλη πολιτική πίεση για την έξοδο της χώρας από το ευρώ, αν και δε σημαίνει ότι νομικά θα αρκούσε για να οδηγήσε κάποια χώρα εκτός ευρωζώνης. Στο σημείωμά τους, οι αναλυτές του διεθνούς οίκου John Normand και Arindam Sandilya εκτιμούν ότι είναι μικρές οι πιθανότητες εξόδου κάποιας χώρας από την ευρωζώνη (10% - 20% πιθανότητες). Επίσης θεωρεί ότι οι πιθανότητες διάσπασης της ζώνης του ευρώ είναι μικρότερες από 5%.

Η JP Morgan σημειώνει ότι ενδεχόμενο περαιτέρω «κούρεμα» του ελληνικού χρέους δεν αναμένεται να προκαλέσει πιέσεις για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου